Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
86.
Decyzja Nr 35/MON z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia I transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych
Minister Obrony Narodowej 2021.03.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.03.23 16:09
Treść aktu: