Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
85.
Decyzja Nr 92/MON z dnia 25 marca 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługuja samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny
Minister Obrony Narodowej 2015.03.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.03.26 11:22
Treść aktu: