Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
85.
Decyzja Nr 76/MON z dnia 23 czerwca 2018 r. uchylająca decyzję w sprawie zakupu, wytworzenia, ewidencji, przechowywania i wykorzystywania utworów filmowych i fotograficznych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2018.06.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.06.26 12:02
Treść aktu: