Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
85.
Decyzja Nr 75/MON z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.03.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.03.10 11:19
Treść aktu: