Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
85.
Decyzja Nr 73/MON z dnia 30 maja 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa
Minister Obrony Narodowej 2022.05.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.05.31 11:02
Treść aktu: