Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
85.
Decyzja Nr 72/MON z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie naboru do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu kandydatów na żołnierzy zawodowych na potrzeby grupy osobowej orkiestr i zespołów estradowych w 2019 r.
Minister Obrony Narodowej 2019.05.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.05.09 09:26
Treść aktu: