Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
85.
Decyzja Nr 69/MON z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia Święta 14. Pułku Przeciwpancernego
Minister Obrony Narodowej 2020.05.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.05.22 09:06
Treść aktu: