Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
84.
Decyzja Nr 86/MON z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa
Minister Obrony Narodowej 2015.03.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.03.24 11:32
Treść aktu: