Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
84.
Decyzja Nr 78/MON z dnia 2 kwietnia 2013 r. zmieniajaca decyzję w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.04.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.04.03 10:02
Treść aktu: