Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
84.
Decyzja Nr 75/MON z dnia 23 czerwca 2018 r. uchylająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o gospodarce sprzętem, materiałami i wyposażeniem kulturalno-oświatowym”
Minister Obrony Narodowej 2018.06.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.06.26 12:01
Treść aktu: