Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
84.
Decyzja Nr 71/MON z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowej profilaktyki antykorupcyjnej dla żołnierzy i pracowników cywilnych planowanych do użycia lub pobytu poza granicami państwa
Minister Obrony Narodowej 2019.05.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.05.09 09:25
Treść aktu: