Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
84.
Decyzja Nr 68/MON z dnia 21 maja 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2020.05.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.05.22 08:57
Treść aktu: