Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
84.
Decyzja Nr 59/MON z dnia 5 marca 2012 r. uchylająca upoważnienie Nr 55/MON z dnia 17 listopada 2011 r.
Minister Obrony Narodowej 2012.03.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.03.07 10:21
Treść aktu: