Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
83.
Decyzja Nr 75/MON z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2013
Minister Obrony Narodowej 2013.03.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.03.28 11:17
Treść aktu: