Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
83.
Decyzja Nr 74/MON z dnia 23 czerwca 2018 r. uchylająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej „Instrukcji o gospodarce końmi w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”
Minister Obrony Narodowej 2018.06.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.06.26 11:59
Treść aktu: