Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
83.
Decyzja Nr 72/MON z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie przestrzegania zasad ochrony dóbr kulturalnych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.03.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.03.06 12:22
Treść aktu: