Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
83.
Decyzja Nr 72/MON z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2022
Minister Obrony Narodowej 2022.05.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.05.27 11:04
Treść aktu: