Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
83.
Decyzja Nr 70/MON z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji korupcyjnej w Wojskowych Komendach Uzupełnień
Minister Obrony Narodowej 2019.05.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.05.09 09:24
Treść aktu: