Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
83.
Decyzja Nr 67/MON z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zasad organizacji wypoczynku dla dzieci żołnierzy zawodowych, prowadzonego w ramach pełnego pokrycia jego kosztów w 2020 r.
Minister Obrony Narodowej 2020.05.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.05.21 11:21
Treść aktu: