Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
83.
Decyzja Nr 58/MON z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia
Minister Obrony Narodowej 2012.03.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.03.07 09:57
Treść aktu: