Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
82.
Decyzja Nr 74/MON z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie eksploatacji niejawnego systemu teleinformatycznego PL_NS NOAN
Minister Obrony Narodowej 2013.03.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.03.28 11:15
Treść aktu: