Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
82.
Decyzja Nr 73/MON z dnia 23 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej”
Minister Obrony Narodowej 2018.06.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.06.26 11:57
Treść aktu: