Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
82.
Decyzja Nr 71/MON z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie realizacji dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na potrzeby korpusu szeregowych w 2022 r.
Minister Obrony Narodowej 2022.05.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.05.26 10:21
Treść aktu: