Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
82.
Decyzja Nr 69/MON z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej Inspektoratu Informatyki
Minister Obrony Narodowej 2019.05.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.05.06 14:17
Treść aktu: