Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
82.
Decyzja Nr 65/MON z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie realizacji współzawodnictwa sportowego w 2014 r. w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.03.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.03.06 12:20
Treść aktu: