Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
82.
Decyzja Nr 139/MON z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie opracowania systemu zarządzania prawami własności intelektualnej w resorcie obrony narodowej przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Tachnologii Obronnych
Minister Obrony Narodowej 2016.05.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.05.05 10:47
Treść aktu: