Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
81.
Decyzja Nr 71/MON z dnia 6 marca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie planowania i rozliczania działalności bieżącej w Ministerstwie Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.03.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.03.06 11:28
Treść aktu: