Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
81.
Decyzja Nr 70/MON z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej formularzy skierowania na badanie psychologiczne oraz karty badania psychologicznego osób powoływanych do czynnej służby wojskowej
Minister Obrony Narodowej 2022.05.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.05.25 10:41
Treść aktu: