Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
81.
Decyzja Nr 68/MON z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych i oznak rozpoznawczych pododdziałów 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego
Minister Obrony Narodowej 2019.05.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.05.06 14:15
Treść aktu: