Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
81.
Decyzja Nr 65/MON z dnia 12 maja 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług, dla których gestorem jest Narodowe Centrum Kryptologii na potrzeby zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2020.05.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.05.14 10:35
Treść aktu: