Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
81.
Decyzja Nr 138/MON z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego za przedmioty mundurowe pracownikom wewnętrznych służb ochrony wchodzącym w skład wart cywilnych
Minister Obrony Narodowej 2016.05.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.05.02 10:11
Treść aktu: