Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
80.
Decyzja Nr 85/MON z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie naboru w 2017 r. kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych
Minister Obrony Narodowej 2017.04.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.04.10 13:10
Treść aktu: