Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
80.
Decyzja Nr 83/MON z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie odwolania pełnomocnictwa
Minister Obrony Narodowej 2015.03.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.03.24 11:17
Treść aktu: