Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
80.
Decyzja Nr 71/MON z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2018
Minister Obrony Narodowej 2018.06.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.06.19 08:28
Treść aktu: