Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
80.
Decyzja Nr 70/MON z dnia 6 marca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.03.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.03.06 11:27
Treść aktu: