Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
80.
Decyzja Nr 69/MON z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych dowódców, odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy 19. Chełmskiego Batalionu Zmechanizowanego 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga
Minister Obrony Narodowej 2022.05.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.05.20 13:03
Treść aktu: