Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
80.
Decyzja Nr 67/MON z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy Dywizjonu Przeciwlotniczego 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera
Minister Obrony Narodowej 2019.05.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.05.06 14:13
Treść aktu: