Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
80.
Decyzja Nr 64/MON z dnia 12 maja 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie zaopatrywania w prasę komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2020.05.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.05.14 07:03
Treść aktu: