Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
80.
Decyzja Nr 57/MON z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia dorocznego święta 1. Regonalnej Bazy Logistycznej
Minister Obrony Narodowej 2012.03.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.03.01 12:46
Treść aktu: