Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
80.
Decyzja Nr 130/MON z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich bezpośrednim podporządkowaniem
Minister Obrony Narodowej 2016.05.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.05.02 10:08
Treść aktu: