Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
8.
Decyzja Nr 7/MON z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie upoważnienia dowódców jednostek wojskowych do udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne
Minister Obrony Narodowej 2022.01.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.01.31 11:55
Treść aktu: