Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
8.
Decyzja Nr 7/MON z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.02.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.02.09 13:36
Treść aktu: