Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
8.
Decyzja Nr 6/MON z dnia 4 lutego 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2021.02.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.02.05 08:58
Treść aktu: