Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
8.
Decyzja Nr 5/MON z dnia 15 stycznia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw administrowania zarejestrowanym zbiorem danych "MAJĄTEK"
Minister Obrony Narodowej 2016.01.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.01.18 10:18
Treść aktu: