Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
8.
Decyzja Nr 450/MON z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania systemu informatycznego LOGIS-E wspomagajacego kierowanie eksploatacją i naprawami uzbrojenia i sprzętu wojskowego
Minister Obrony Narodowej 2014.01.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.01.02 11:43
Treść aktu: