Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
79.
Decyzja Nr 84/MON z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie udostępnienia informacji publicznej w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2017.04.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.04.10 13:08
Treść aktu: