Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
79.
Decyzja Nr 82/MON z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych w 1. Lęborskim Batalionie Zmechanizowanym im. gen. bryg. Jerzego Jastrzębskiego
Minister Obrony Narodowej 2015.03.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.03.19 12:23
Treść aktu: