Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
79.
Decyzja Nr 69/MON z dnia 6 marca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia Regulaminu obejmowania patronaru honorowego przez Ministra Obrony Narodowej lub jego uczestnictwa w komitecie honorowym
Minister Obrony Narodowej 2014.03.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.03.06 11:25
Treść aktu: