Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
79.
Decyzja Nr 63/MON z dnia 12 maja 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2020.05.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.05.14 07:02
Treść aktu: