Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
79.
Decyzja Nr 56/MON z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 1. i 3. Batalion 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera
Minister Obrony Narodowej 2012.03.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.03.01 12:43
Treść aktu: